Committees

 

Conference Chair

Tassos Anastassios Mikropoulos, University of Ioannina, Greece


Coordinating Committee

Page J., University of Ioannina
Fountos J., University of Ioannina
Jimoyiannis A., University of Peloponnese
Panagiotakopoulos C., University of Patras
Pintelas P., University of Patras


International Scientific Committee

Baron G.-L., University of Paris 5 (La Sorbonne), France
Baroso J., INESC TEC and University of Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal
Cartelli A., University of Cassino, Italy
Chen Chwen Jen, Universiti Malaysia Sarawak, Malaysia
Chen W., Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norway
Dalgarno B., Charles Sturt University, Australia
Depover C., University of Mons – Hainaut, Belgium
Dimitriadis Y., University of Valladolid, Spain
dos Santos, R. P., Lutheran University of Brazil, Brazil
Foreman N., Middlesex University, UK and ITMO University, Russia
Hadzilacos Th., Open University of Cyprus, Cyprus
Jausovec N., University of Maribor, Slovenia
Karsenti T., University of Montreal, Canada
Kinshuk, Athabasca University, Canada
Lan Yu-Ju, National Taiwan Normal University, Taiwan
Magoulas G. D., University of London, UK
Mercier J., Université du Québec à Montréal, Canada
Miesenberger K., University of Linz, Austria
Morch A., University of Oslo, Norway
Nian-Shing Chen, National Sun Yat-sen University, Taiwan
Paredes H., INESC TEC and University of Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal
Passig D., Bar-Ilan University, Israel
Sandnes F., Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norway
Spector M. J., University of Georgia, USA
Valanides N., University of Cyprus


National Scientific Committee

Alimisis D., ASPETE
Anastasiades P., University of Crete
Angeli C., University of Cyprus
Antoniou P., University of Thrace
Avouris N., University of Patras
Bikos K., Aristotelian University of Thessaloniki
Bratitsis T., University of Western Macedonia
Chronaki A., University of Thessaly
Dagdilelis V., University of Macedonia
Daradoumis A., University of the Aegean
Dimitriadis S., University of Thessaloniki
Drenoyianni H., University of Thessaloniki
Fahantidis N., University of Western Macedonia
Fesakis G., University of the Aegean
Gregoriadou M., University of Athens
Hatzikraniotis E., University of Thessaloniki
Hatzileontiadis L., University of Thessaloniki
Hatzileontiadis S., Hellenic Open University
Kalogiannakis M., University of Crete
Kameas A., Hellenic Open University
Karagiannidis C., University of Thessaly
Karasavvidis E., University of Thessaly
Kekkeris G., University of Thrace
Kollias V., University of Thessaly
Komis V., University of Patras
Kordaki M., University of the Aegean
Kotsiantis S., University of Patras
Koutsogiannis D., University of Thessaloniki
Kynigos Ch., University of Athens
Ladias A., HAICTE, Secondary Education
Livieris I., University of Patras
Makrakis V., University of Crete
Michailidis P., University of Crete
Michailidis P., University of Crete
Nikolopoulou K., University of Athens
Palaigeorgiou G., University of Western Macedonia
Papanikolaou K., ASPETE
Papastergiou M., University of Thessaly
Politis P., University of Thessaly
Psillos D., University of Thessaloniki
Raptis A., University of Athens
Ravanis K., University of Patras
Retalis S., University of Piraeus
Sampson D., University of Piraeus & ASK
Sofos A., University of the Aegean
Spantidakis I., University of Crete
Tselios N., University of Patras
Tsiatsos Th., University of Thessaloniki
Tsitouridou M., University of Thessaloniki
Tsolakidis K., University of the Aegean
Xesternou M., University of Peloponnese
Xinogalos S., University of Macedonia
Zaranis N., University of Crete
Zervas P., University of Piraeus


Organizing Committee

Vrellis John

Natsis Antonis
Papachristos Nikiforos
Toki Eugenia
Zacharis George

Chalki Panagiota
Tsiara Ageliki

Athanasiou Lito
Diamantis Vasilis
Georgeli Dionysia
Gartzonikas Visarion
Karamani Konstantina
Karamoutsiou Sophia
Kokiopoulou Panagiota
Mpalomenou Lydia
Nikolou Ageliki
Ntalakas George
Pramantioti Eleni
Sargioti Katerina
Stamouli Erasmia
Theou Eleni
Topali Paraskevi