Συμπόσια

Τεχνολογίες μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Οργανωτές

Ιωάννης Ρίζος, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Νικόλαος Αβούρης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Βασίλειος Κόμης, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Old practices with new tools and approaches: Digital storytelling as a teaching, learning and cultural medium

Οργανωτές

Tharrenos Bratitsis, Department of Early Childhood Education, University of Western Macedonia

Ψηφιακές Τεχνολογίες και Πειραματική Διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες

Οργανωτές

Ευριπίδης Χατζηκρανιώτης, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δημήτρης Ψύλλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νέες ερευνητικές κατευθύνσεις στην Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (TPACK)

Οργανωτές

Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Βασίλης Κόμης, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Οι ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή: Σύγχρονες ερευνητικές τάσεις και τεχνολογίες

Οργανωτές

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Γνωστική Εκπαίδευση με χρήση ΤΠΕ και Συναισθηματική Υπολογιστική

Οργανωτές

Θρασύβουλος Τσιάτσος, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Έξυπνες τεχνολογίες για την υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης

Οργανωτές

Σταύρος Δημητριάδης, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ψηφιακά παιχνίδια στην εκπαίδευση

Οργανωτές

Μαρία Κορδάκη και Ανθή Γούσιου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: από την εμπειρία στο σχεδιασμό για το μέλλον

Οργανωτές

Κουτσογιάννης Δημήτρης, Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Το Συμπόσιο αποτελεί τη συλλογή εργασιών γύρω από ένα ερευνητικό-επιστημονικό θέμα και συντονίζεται από τον υπεύθυνο συντονιστή. Ο σκοπός κάθε συμποσίου είναι α) να αποτελέσει σημείο συνάντησης διαφορετικών ερευνητικών ομάδων, ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν ολοκληρωθεί και ερευνών που είναι σε εξέλιξη, β) να προωθήσει νέες συνεργασίες και γ) να προσδιορίσει νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και μελλοντικές προκλήσεις.

Ο οργανωτής του συμποσίου υποβάλλει πρόταση για την οργάνωση συμποσίου και προσκαλεί πέντε (5) τουλάχιστον εργασίες.

Οι εργασίες του συμποσίου αποτελούν πλήρεις εισηγήσεις και δεν υπερβαίνουν τις 8 σελίδες.

Υποβολή πρότασης συμποσίου
Τα συμπόσια του 10ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» οργανώνονται από υψηλού κύρους ερευνητές του πεδίου, οι οποίοι προσκαλούν τουλάχιστον πέντε (5) εργασίες.
Οι ενδιαφερόμενοι οργανωτές αποστέλλουν την πρόταση οργάνωσης συμποσίου συμπληρώνοντας τη φόρμα πρότασης συμποσίου στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου στη hcicte2016@etpe.gr.

  • Ο οργανωτής του συμποσίου προεδρεύει στο συμπόσιο.
  • Το όνομα του οργανωτή εμφανίζεται στο πρόγραμμα και τον ιστότοπο του συνεδρίου ως «Οργανωτής Συμποσίου».
  • Οι υποβολές εργασιών στα συμπόσια ακολουθούν τις προδιαγραφές της πρόσκλησης εργασιών.
  • Ο οργανωτής του συμποσίου επιλέγει τους αξιολογητές των εργασιών του συμποσίου.

Κάθε οργανωτής συμποσίου απολαμβάνει:

  1. Μία δωρεάν εγγραφή στο 10ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση»
  2. Δωρεάν διαμονή δύο ημερών (μονόκλινο).

Προτάσεις διοργάνωσης συμποσίων: 28 Φεβρουαρίου 2016

Αποδοχή προτάσεων συμποσίων: 10 Μαρτίου 2016