Ψηφιακές Τεχνολογίες και Πειραματική Διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες

Περιγραφή συμποσίου:

Η εργαστηριακή εργασία παίζει έναν σημαντικό και κρίσιμο ρόλο στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ). Η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η αυτοματοποίηση αλλάζουν τη φύση των εργαστηριακών ασκήσεων, με αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό και επαναπροσδιορισμό του ρόλου του πειράματος στη διδασκαλία των ΦΕ.

Στο συμπόσιο μελετώνται χαρακτηριστικά πολλαπλών μορφών ψηφιακών εφαρμογών στα εργαστήρια, όπως:

  • η αποτελεσματικότητα αυτόνομων (stand-alone) εικονικών εργαστηρίων
  • η εφαρμογή ενός συνδυαστικού πλαισίου πραγματικών με εικονικά εργαστήρια
  • η χρήση ασύρματων δικτύων αισθητήρων (remote Lab)
  • χαρακτηριστικά και αξιολόγηση διαδικτυακών εικονικών εργαστηρίων
  • η καταγραφή των κινήσεων των μαθητών σε διερευνητικές προσομοιώσεις.

Στόχος του Συμποσίου είναι να συμβάλει στη συζήτηση για τις ψηφιακές εφαρμογές και τη συνεισφορά τους στη βελτίωση της εργαστηριακής διδασκαλίας συνδυάζοντας μελέτες στον ελληνικό και διεθνή χώρο.