Γνωστική Εκπαίδευση με χρήση ΤΠΕ και Συναισθηματική Υπολογιστική

Περιγραφή συμποσίου:

Το συμπόσιο έχει ως στόχο την παρουσίαση εργασιών και ερευνητικών αποτελεσμάτων που αφορούν την γνωστική εκπαίδευση (cognitive training) με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών και την συναισθηματική υπολογιστική (affective computing).

Η γνωστική εκπαίδευση αφορά στην εκγύμναση-εκπαίδευση του εγκεφάλου, με στόχο την ανάπτυξη και εξάσκηση στοχευμένων γνωστικών λειτουργιών.

Η συναισθηματική υπολογιστική (affective computing) αφορά την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό συστημάτων και συσκευών που μπορούν να ερμηνεύουν και να ανταποκρίνονται σε ανθρώπινα συναισθήματα. Η εφαρμογή της συναισθηματικής υπολογιστικής σε συνδυασμό με ψυχοπαιδαγωγικές μεθόδους μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο έρευνας και υποστήριξης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Πρόκειται για ένα συμπόσιο που έχει ως στόχο τη διεπιστημονική προσέγγιση ερευνητικών αποτελεσμάτων που αφορούν τους παραπάνω τομείς. Συγκεκριμένα αφορά στην παρουσίαση εφαρμογών, πειραμάτων, αξιολογήσεων, καλών πρακτικών που αφορούν στη χρήση ΤΠΕ για την υποστήριξη γνωστικής εκπαίδευσης ή/και συναισθηματικής υπολογιστικής.

Οργανωτική Επιτροπή Συμποσίου:

  • Δημητριάδης Σταύρος, Αν. Καθηγητής, Τμ. Πληροφορικής, ΑΠΘ
  • Μασούρα Ελβίρα, Επ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ
  • Μπαμίδης Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ
  • Παπαντωνίου Γεωργία, Επ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Ν. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος, Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ
  • Τσολάκη Μάγδα, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ