Εκδόσεις

Ειδικό Αφιέρωμα
«Ηλεκτρονική Μάθηση και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Ερευνητικές τάσεις και προοπτικές στην Ελλάδα»

Το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση» πρόκειται να εκδώσει ένα ειδικό τεύχος-αφιέρωμα σχετικά με τις ερευνητικές τάσεις στη χώρα μας στην επιστημονική περιοχή της Ηλεκτρονικής Μάθησης και των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Ο στόχος του ειδικού αφιερώματος είναι να συγκεντρώσει επιλεγμένες εργασίες, βασισμένες σε πλήρεις ανακοινώσεις που έγιναν στο 10ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση».


Εργασίες

Οι συγγραφείς καλούνται να επεξεργαστούν εκ νέου τα κείμενά τους, να ενισχύσουν το θεωρητικό πλαίσιο και την ερευνητική μεθοδολογία, να κάνουν αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων και, γενικά, να κάνουν οποιεσδήποτε αλλαγές κρίνουν ότι συμβάλλουν στην ενίσχυση και βελτίωση της εργασίας τους. Το ποσοστό αλλαγών των νέων κειμένων πρέπει να είναι τουλάχιστον 30% των εργασιών που παρουσιάσθηκαν στο 10ο συνέδριο.Τα κείμενα των εργασιών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις γενικές και τις ειδικές προδιαγραφές που ακολουθεί το περιοδικό.Περισσότερες πληροφορίες για την προετοιμασία και την υποβολή εργασιών υπάρχουν στο δικτυακό τόπο του Περιοδικού http://earthlab.uoi.gr/thete.


Σημαντικές Ημερομηνίες

Εκδήλωση ενδιαφέροντος: 1 Νοεμβρίου 2016

Αποστολή εργασιών: 31 Δεκεμβρίου 2016

Ενημέρωση αποδοχής: 1 Φεβρουαρίου 2017

Τελική υποβολή για έκδοση τεύχους: 1 Μαρτίου 2017


Επιμέλεια

Καθηγητής Αναστάσιος ΜικρόπουλοςΠαιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΠανεπιστήμιο ΙωαννίνωνEmail: amikrop@uoi.gr