Επιτροπές

 

Συντονιστής

Αναστάσιος Μικρόπουλος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Συντονιστική Επιτροπή

Α. Μικρόπουλος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Π. Παγγέ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ι. Φούντος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Χ. Παναγιωτακόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών
Π. Πιντέλας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Α. Τζιμογιάννης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου


Διεθνής Επιστημονική Επιτροπή

Baron G.-L., University of Paris 5 (La Sorbonne), France
Baroso J., INESC TEC and University of Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal
Cartelli A., University of Cassino, Italy
Chen Chwen Jen, Universiti Malaysia Sarawak, Malaysia
Chen W., Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norway
Dalgarno B., Charles Sturt University, Australia
Depover C., University of Mons – Hainaut, Belgium
Dimitriadis Y., University of Valladolid, Spain
dos Santos, R. P., Lutheran University of Brazil, Brazil
Foreman N., Middlesex University, UK and ITMO University, Russia
Hadzilacos Th., Open University of Cyprus, Cyprus
Jausovec N., University of Maribor, Slovenia
Karsenti T., University of Montreal, Canada
Kinshuk, Athabasca University, Canada
Lan Yu-Ju, National Taiwan Normal University, Taiwan
Magoulas G. D., University of London, UK
Mercier J., Université du Québec à Montréal, Canada
Miesenberger K., University of Linz, Austria
Morch A., University of Oslo, Norway
Nian-Shing Chen, National Sun Yat-sen University, Taiwan
Paredes H., INESC TEC and University of Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal
Passig D., Bar-Ilan University, Israel
Sandnes F., Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norway
Spector M. J., University of Georgia, USA
Valanides N., University of Cyprus


Εθνική επιστημονική Επιτροπή

Αβούρης Ν., Πανεπιστήμιο Πατρών
Αγγελή Χ ., Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αλιμήσης Δ., ΑΣΠΑΙΤΕ
Αναστασιάδης Π., Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αντωνίου Π., Πανεπιστήμιο Θράκης
Γρηγοριάδου Μ., Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δαγδιλέλης Β., Πανεπιστήμιο Μακεδονία
Δημητριάδης Σ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ζαράνης Ν., Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ζέρβας Π., ΕΚΕΤΑ
Καλογιαννάκης Μ., Πανεπιστήμιο Κρήτης
Καμέας Α., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Καραγιαννίδης Χ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καρασαββίδης Η., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κέκκερης Γ., Πανεπιστήμιο Θράκης
Κόλλιας Β., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κόμης Β., Πανεπιστήμιο Πατρών
Κορδάκη Μ., Πανεπιστήμιο Πατρών
Κουτσογιάννης Δ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κυνηγός Χ., Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κωτσιαντής Σ., Πανεπιστήμιο Πατρών
Λαδιάς Α., ΕΤΠΕ, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Λιβιέρης Ι., Πανεπιστήμιο Πατρών
Μακράκης Β., Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μιχαηλίδης Π., Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μπίκος Κ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μπράτιτσης Θ., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Νικολοπούλου Κ., Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νταραντούμης Α., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ντρενογιάννη Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ξέστερνου Μ., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ξυνόγαλος Σ., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Παλαιγεωργίου Γ., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Παπανικολάου Κ., ΑΣΠΑΙΤΕ
Παπαστεργίου Μ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πολίτης Π., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ραβάνης Κ., Πανεπιστήμιο Πατρών
Ράπτης A., Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ρετάλης Σ., Πανεπιστήμιο Πειραιά
Σάμψων Δ., Πανεπιστήμιο Πειραιά & ΕΚΕΤΑ
Σοφός Α., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σπαντιδάκης Ι., Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τσέλιος Ν., Πανεπιστήμιο Πατρών
Τσιάτσος Θ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τσιτουρίδου Μ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τσολακίδης Κ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Φαχαντίδης Ν., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Φεσάκης Γ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Χατζηκρανιώτης Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χατζηλάκος Θ., Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Χατζηλεοντιάδης Λ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χατζηλεοντιάδου Σ., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπστήμιο
Χρονάκη Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ψύλλος Δ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Οργανωτική Επιτροπή

Βρέλλης Ι.

Ζαχαρής Γ.
Νάτσης Α.
Παπαχρήστος Ν.
Τόκη Ε.

Τσιάρα Α.
Χαλκή Π.

Αθανασίου Λ.
Γεωργέλη Δ.
Γκαρτζονίκας Β.
Διαμάντης Β.
Θέου Ε.
Καραμάνη Κ.
Καραμούτσιου Σ.
Κοκιοπούλου Π.
Μπαλωμένου Λ.
Νικολού Α.
Νταλάκας Γ.
Πραμαντιώτη Ε.
Σαργιώτη Κ.
Σταμούλη Ε.
Τοπάλη Π.